นโยบายการ เปลี่ยนและการคืนสินค้า

ท่านมีสิทธิขอเปลี่ยนและคืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า พร้อมจัดส่งสินค้าและแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ากลับคืนมาที่เรา 

การเปลี่ยนคืนสินค้า ต้องเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 

  •  สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งจากทางเรา
  • ความผิดพลาดเนื่องจากการจัดส่งไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ
  • สินค้าชำรุดเสียหายแต่แรก
  • สินค้าไม่แกะกล่องและเปิดใช้
  • สินค้าไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้เปลี่ยนได้เป็นสินค้ามูลค่าเท่าจำนวนเงินที่ซื้อไปเท่านั้น

Contact us : @beautya1968 Tel.082 6324941 .Email:admin@fastbiss.com